Geplaatst 31 januari 2017 op 19:46 door Kermisland webteam

Gemeente Vorselaar – Vacatures standplaats junikermis 2017

Kennisgeving in toepassing van artikel 5 van het gemeentelijk kermisreglement van 6 mei 2013.

 

De gemeente Vorselaar  heeft twee tijdelijke standplaatsen  ter beschikking voor de duur van de kermis:

  1. Tijdelijke standplaats Nr 1 voor een attractie van max 10 x 3,5 meter.
  2. Tijdelijke standplaats Nr 15 voor een attractie van max 7,5 x 2,5 meter (inclusief eventuele oploop, afdak of uitspringende delen)

 

Situering van de kermis:

 

Ligging in het centrum van Vorselaar aan de kerk, Kerkstraat en Cardijnlaan. Een plan ligt ter inzage aan de infobalie en kan ook op eenvoudig verzoek per email verstuurd worden.

 

Data van de kermissen:

 

De jaarmarktkermis die doorgaat van zaterdag 17 juni 2016 tot en met

maandag 19 juni 2017. (begint steeds de zaterdag voor de derde zondag van juni)

 

Prijs:

 

Het standgeld wordt bepaald volgens de categorie waartoe de attractie behoort:

  1. Cat 1 – attracties voor kinderen en gewone kramen (kindermolen, kinderbuggy) – 100,00 euro.

 

 

  1. Cat 2 – eetgelegenheden – 150,00 euro (100,00 euro voor de allerkleinste eetstalletjes mits goedkeuring door het CBS)
  2. Cat 3 – grote attracties type lambada, cakewalk – 215,00 euro
  3. Cat 4 – autoscooter en lunaparken – 350,00 euro

Het college van burgemeester en schepenen heeft in deze het laatste woord mocht er onduidelijkheid zijn over de toegewezen categorie.

 

Kandidaturen:

Schriftelijke kandidaturen te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 14, 2290 Vorselaar.

Hetzij met per post aangetekende brief met ontvangstmelding,

Hetzij door afgifte van een brief aan de infobalie tegen ontvangstbewijs,

Hetzij per duurzame drager met ontvangstmelding. (Bv email met optie “vragen om ontvangstbevestiging/leesbevestiging” aanvinken )

 

Uiterste inschrijfdatum : 15 mei voor de jaarmarktkermis

 

Alle kandidaturen dienen vergezeld te zijn van de nodige documenten, keuringsverslagen, en andere zoals bepaald door de wet om geldig te zijn.

 

De toewijzing zal gebeuren zoals bepaald in artikel 5 van het gemeentelijk kermisreglement.

 

Plaatsingsmeesters:   Sofie Vervoort, 014/50 71 25, sofie.vervoort@vorselaar.be

                                   Edith Hofkens, 014/50 71 34, edith.hofkens@vorselaar.be

 

Overige:

 

Het kermisreglement kan op eenvoudig verzoek per email bekomen worden.

 

Op de kermis te Vorselaar wordt de verspreiding van bommetjes, BB-guns en aanverwanten niet toegestaan, er zal de uitbaters gevraagd worden deze artikelen te verwijderen alvorens hun attractie op te stellen.