Geplaatst 31 januari 2017 op 19:48 door Kermisland webteam

Gemeente Vorselaar – Vacatures standplaatsen septemberkermis 2017

Kennisgeving in toepassing van artikel 5 van het gemeentelijk kermisreglement van 6 mei 2013.

 

De gemeente Vorselaar  heeft een standplaats ter beschikking onder de vorm van een abonnement:

 

  1. Abonnementsplaats Nr 23 met afmetingen 10 x 2,5 meter voor een attractie, rekening houdend dat er reeds enkele viskramen, ballenkramen en schietkramen aanwezig zullen zijn in de Cardijnlaan, de straat waar de abonnementsplaats vrijkomt, gaat onze voorkeur naar een andere attractie.

 

Op te stellen in het midden van de Cardijnlaan. 

Dit voor de septemberkermis 2017

Deze abonnementsplaats is verworven voor 5 jaar nadat men 3 opeenvolgende jaren de standplaats heeft ingenomen.

 

De gemeente Vorselaar  heeft twee tijdelijke standplaatsen  ter beschikking voor de duur van de kermis:

  1. Tijdelijke standplaats Nr 3 voor een attractie van max 7,5 x 2,5 meter.
  2. Tijdelijke standplaats Nr 9 voor een attractie uitgezonderd kindermolen van max 9 x 5

 

 

 

 

Situering van de kermissen:

 

Ligging in het centrum van Vorselaar aan de kerk, Kerkstraat en Cardijnlaan. Een plan ligt ter inzage aan de infobalie en kan ook op eenvoudig verzoek per email verstuurd worden.

 

Data van de kermissen:

De septemberkermis die doorgaat van zondag 10 september 2017 tot en met woensdag 13 september 2017, de dinsdag uitgezonderd.

(begint steeds de tweede zondag van september)

 

Prijs:

 

Het standgeld wordt bepaald volgens de categorie waartoe de attractie behoort:

  1. Cat 1 – attracties voor kinderen en gewone kramen (kindermolen, kinderbuggy) – 100,00 euro.
  2. Cat 2 – eetgelegenheden – 150,00 euro (100,00 euro voor de allerkleinste eetstalletjes mits goedkeuring door het CBS)
  3. Cat 3 – grote attracties type lambada, cakewalk – 215,00 euro
  4. Cat 4 – autoscooter en lunaparken – 350,00 euro

Het college van burgemeester en schepenen heeft in deze het laatste woord mocht er onduidelijkheid zijn over de toegewezen categorie.

 

Kandidaturen:

Schriftelijke kandidaturen te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 14, 2290 Vorselaar.

Hetzij met per post aangetekende brief met ontvangstmelding,

Hetzij door afgifte van een brief aan de infobalie tegen ontvangstbewijs,

Hetzij per duurzame drager met ontvangstmelding. (Bv email met optie “vragen om ontvangstbevestiging/leesbevestiging” aanvinken )

 

Uiterste inschrijfdatum : 15 augustus voor de septemberkermis

 

Alle kandidaturen dienen vergezeld te zijn van de nodige documenten, keuringsverslagen, en andere zoals bepaald door de wet om geldig te zijn.

 

De toewijzing zal gebeuren zoals bepaald in artikel 5 van het gemeentelijk kermisreglement.

 

Plaatsingsmeesters:   Sofie Vervoort, 014/50 71 25, sofie.vervoort@vorselaar.be

                                   Edith Hofkens, 014/50 71 34, edith.hofkens@vorselaar.be

 

 

 

 

 

Overige:

 

Het kermisreglement kan op eenvoudig verzoek per email bekomen worden.

 

Op de kermissen te Vorselaar wordt de verspreiding van bommetjes, BB-guns en aanverwanten niet toegestaan, er zal de uitbaters gevraagd worden deze artikelen te verwijderen alvorens hun attractie op te stellen.

Locatie

Soortgelijk Ads

Volg ons