Geplaatst 30 januari 2017 op 19:12 door Gemeentebestuur Boom

Vacature standplaats Boom Jaarmarktkermis 2017

Het Gemeentebestuur Boom meldt de openstaande vacature van volgende standplaats:

Kermis: Boom Jaarmarktkermis
Datum: zaterdag 7 oktober 2017 tot en met maandag 9 oktober 2017
Oprijden: woensdag 4 oktober 2017 om 17u00 (Grote Markt) of donderdag 5 oktober 2017 om 14u00 (Grote Markt (zijde Hoogstraat) en Henri Spillemaeckersstraat).
Retributie: 22,00 euro per lopende meter
Toewijzing: contract van 1 dienstjaar. Na 3 opeenvolgende dienstjaren dezelfde standplaats te hebben verkregen heeft de kermisuitbater recht op een abonnement voor de duur van 5 dienstjaren

Attractietype: boksbal
Afmetingen: maximaal 1 meter voorgevellengte op maximaal 1 meter diepte

Inlichtingen:
Kevin Verheyden – Dienst Evenementen – 03/880.19.13 – kevin.verheyden@boom.be

Kandidaatstelling:
Kandidaturen dienen, samen met de informatie en documenten hieronder vermeld, te worden bezorgd aan het Gemeentebestuur Boom – Dienst Evenementen – Antwerpsestraat 44 – 2850 Boom ten laatste vrijdag 7 juli 2017 en dit:
– hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding
– hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding
– hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding

Op uw kandidatuur vermeldt u:
– naam, voornaam en/of firmanaam
– adres
– e-mail, gsm-nummer en/of telefoonnummer
– afmetingen van de kermisattractie
– omschrijving van de kermisattractie
– afmetingen van caravan(s) en/of woonwagen(s)
– afmetingen van het stroomaggregaat

Bij uw kandidatuur voegt u volgende documenten:
– attest van de keuring betreffende brandblustoestellen
– attest van de keuring betreffende elektriciteit
– attest van de keuring betreffende gas (indien van toepassing)
– attest van de verzekeringspolis tegen brandrisico’s
– attest van de verzekeringspolis inzake burgerlijke aansprakelijkheid
– bewijs dat de kermisattractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen, wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron betreft
– kopie van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen rekening

Toelichting:
188ste Boom Jaarmarkt met onder andere kids day kindernamiddag, vuurwerk, jaarmarkt met paarden- en veeprijskampen, …