Geplaatst 9 februari 2017 op 20:56 door Gemeentebestuur Boom

Vacature standplaats Boom Winterfoor 2017

Het Gemeentebestuur Boom meldt de openstaande vacature van volgende standplaats:

Kermis: Boom Winterfoor
Datum: zaterdag 25 februari 2017 tot en met zondag 5 maart 2017
Oprijden: woensdag 22 februari 2016 vanaf 18u00
Retributie: 15,50 euro per lopende meter
Toewijzing: contract van 1 dienstjaar ter vervanging van een spelkraam met een abonnement.

Attractietype: pottenspel of andere kermisattractie
Afmetingen: maximaal 6,00 meter voorgevellengte op maximaal 2,50 meter diepte  of maximaal 9,00 meter voorgevellengte op maximaal 9,00 meter diepte

Inlichtingen:
Kevin Verheyden – Dienst Evenementen – 03/880.19.13 – kevin.verheyden@boom.be

Kandidaatstelling:
Kandidaturen dienen, samen met de informatie en documenten hieronder vermeld, te worden bezorgd aan het Gemeentebestuur Boom – Dienst Evenementen – Antwerpsestraat 44 – 2850 Boom ten laatste vrijdag 17 februari 2017 en dit:
– hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding
– hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding
– hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding

Op uw kandidatuur vermeldt u:
– naam, voornaam en/of firmanaam
– adres
– e-mail, gsm-nummer en/of telefoonnummer
– afmetingen van de kermisattractie
– omschrijving van de kermisattractie
– afmetingen van caravan(s) en/of woonwagen(s)
– afmetingen van het stroomaggregaat

Bij uw kandidatuur voegt u volgende documenten:
– attest van de keuring betreffende brandblustoestellen
– attest van de keuring betreffende elektriciteit
– attest van de keuring betreffende gas (indien van toepassing)
– attest van de verzekeringspolis tegen brandrisico’s
– attest van de verzekeringspolis inzake burgerlijke aansprakelijkheid
– bewijs dat de kermisattractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen, wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron betreft
– kopie van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen rekening

Toelichting:
Kindercarnavalbal en carnavalbal op zaterdag 4 maart 2017 en carnavalstoet op zondag 5 maart 2017