Geplaatst 27 januari 2017 op 21:17 door Kermisland webteam

VACATURES STANDPLAATSEN KERMISSEN 2017 GEMEENTE BUGGENHOUT

VACATURES STANDPLAATSEN KERMISSEN 2017 GEMEENTE BUGGENHOUT

 

 • Juni kermis Centrum (17-18 juni )

 

 • Attractietype: groot vermaak type A of B (Blauwe zone)

Afmetingen: maximaal 16 meter voorgevellengte op maximaal 16 meter diepte

 • Attractietype: Lambada

Afmetingen: maximaal 17 meter voorgevellengte op maximaal 5 meter diepte

 • Attractietype: Balspel (geen pottenspel /visspel / schietkraam)

 Afmetingen: maximaal 9 meter voorgevellengte op maximaal 5 meter diepte

 • Jaarmarktkermis Opdorp ( 1-9 juli )

 

 • Attractietype: Kindervliegmolen

Afmetingen: maximaal 9 meter voorgevellengte op maximaal 9 meter diepte

 • Attractietype: Spook – of Funhouse

Afmetingen: maximaal 16 meter voorgevellengte op maximaal 5 meter diepte

 • Attractietype: Pottenspel (geen visspel / schietkraam)

Afmetingen: maximaal 9 meter voorgevellengte op maximaal 3 meter diepte

 • Attractietype: Touwtje -Trek (geen visspel / schietkraam)

Afmetingen: maximaal 7 meter voorgevellengte op maximaal 3 meter diepte

 • Attractietype: Balspel (geen visspel / schietkraam)

Afmetingen: maximaal 7 meter voorgevellengte op maximaal 3 meter diepte

 • Septemberkermis Opstal (23-24 september)

 

 • Attractietype: Spook – of Funhouse

Afmetingen: maximaal 16 meter voorgevellengte op maximaal 4 meter diepte

 • Attractietype: Kindervliegmolen

Afmetingen: maximaal 10 meter voorgevellengte op maximaal 9 meter diepte

 • Attractietype: Lambada

Afmetingen: maximaal 17 meter voorgevellengte op maximaal 5 meter diepte

 • Attractietype: (Kinder)Autoscooter

       Afmetingen: maximaal 27meter voorgevellengte op maximaal 13 meter diepte

 • Attractietype: groot vermaak type A of B

 Afmetingen: maximaal 18 meter voorgevellengte op maximaal 18 meter diepte

 • Attractietype: Kinderbuggy

Afmetingen: maximaal 13 meter voorgevellengte op maximaal 12 meter diepte

 • Attractietype: Touwtje -Trek (geen visspel / schietkraam)

Afmetingen: maximaal 7 meter voorgevellengte op maximaal 3 meter diepte

 • Attractietype: Balspel (geen visspel / schietkraam)

Afmetingen: maximaal 7 meter voorgevellengte op maximaal 3 meter diepte

Toewijzing:
contract van 1 dienstjaar.** De standplaatshouder die gekozen is, krijgt indien gewenst , bij een nieuwe aanvraag volgend jaar , voorrang om zijn plaats terug in te nemen voor  dat jaar .(op basis van relevante ervaring).  Na 3 opeenvolgende dienstjaren dezelfde standplaats te hebben verkregen heeft de kermisuitbater recht op een abonnement voor de duur van 5 dienstjaren.

** Standplaatsen op zogenoemde “Blauwe zones” worden elk jaar opnieuw uitgeschreven , hiervoor gelden bovenstaande criteria niet , om vernieuwing op de kermis toe te laten .

 

Kandidaatstelling:
Kandidaturen dienen, samen met de informatie en documenten hieronder vermeld, te worden bezorgd aan het Gemeentebestuur Buggenhout – Technische Dienst – Nieuwstraat 2 – 9255 Buggenhout mail: david.keppens@buggenhout.be

 Ten laatste maandag  13 maart 2017 om 12u30 en dit:

 • hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding
 • hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding
 • hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding

Op uw kandidatuur vermeldt u:

 • voor welke plaats u kandideert
 • naam, voornaam en/of firmanaam
 • BTW-nummer
 • adres
 • e-mail, gsm-nummer en/of telefoonnummer
 • afmetingen van de kermisattractie
 • omschrijving van de kermisattractie
 • afmetingen van caravan(s) en/of woonwagen(s)(indien van toepassing)
 • afmetingen van het stroomaggregaat (indien van toepassing)

Bij uw kandidatuur voegt u volgende documenten:

 • attest van de keuring betreffende brandblustoestellen
 • attest van de keuring betreffende elektriciteit
 • attest van de keuring betreffende gas (indien van toepassing)
 • attest van de verzekeringspolis tegen brandrisico’s
 • attest van de verzekeringspolis inzake burgerlijke aansprakelijkheid
 • bewijs dat de kermisattractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen type A en B

(Geldig Keuringsverslag- Risicoanalyse)

 • kopie van de “machtiging kermisactiviteiten als werkgever, aangestelde-verantwoordelijke “

 

voor meer info betreffende de retributie van standplaats  en gebruik van elektriciteit, kan u terecht op www.buggenhout.be  bij Bestuur– Bekendmakingen – Retributie plaatsrechten(GR 22/05/2014)